Werken met pgb

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

Denkt u in aanmerking te komen voor PGB ? neem dan contact met ons op.
Wij helpen u met het aanvragen van de PGB en we zorgen dat alle papieren in orde zijn.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb?

Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een pgb. De mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking of chronisch zieke mensen. Of je in aanmerking komt voor een pgb ligt niet aan het inkomen of vermogen. Echter, heeft de financiële situatie wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. Om een pgb aan te kunnen vragen gelden er een aantal voorwaarden. Welke voorwaarden dit zijn lees je hieronder.

Welke verschillende soorten pgb’s zijn er?

  • Pgb- Wmo (voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Pgb- Wlz (voor intensieve zorg, wet langdurige zorg)
  • Pgb- Jeugdwet (voor zorg die valt onder de Jeugdwet)
  • Pgb- Zvw (voor wijkverpleging die valt onder de zorgverzekeringswet).

 

Wanneer is het pgb voor mij geschikt?

Om te bepalen of het persoonsgebonden budget voor jou geschikt is, kun je deze test doen.