KVK - Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) registreert bedrijven officieel en geeft hen advies en steun. De voornaamste taak van de KvK is het houden van het wettelijke Handelsregister. De KvK is een zelfstandig bestuursorgaan. Verder adviseert en steunt de KvK ondernemersBelgië zowel als Nederland evenals vrijwel alle andere landen bezitten vergelijkbare Kamers van Koophandel

 De KvK wordt ook wel aangeduid als 'de burgerlijke stand van het bedrijfsleven'. Een bedrijf kan zonder bewijs van inschrijving bij de KvK (het uittreksel uit het Handelsregister) geen juridische handelingen verrichten, zoals het openen van een bankrekening, aangaan van overeenkomsten e.d.